Actuariële Consultancy en Certificering

Onze visie:
Toegevoegde waarde en
onafhankelijkheid

Onze actuariële dienstverlening bestaat uit certificering en advisering van pensioenfondsen. Ook zijn wij in staat om de actuariële functie te bekleden, zoals voor pensioenfondsen genoemd in IORP II en voor verzekeraars conform Solvency II. Wij zijn pas tevreden als een klant na afloop zegt dat hij positief verrast is door de toegevoegde waarde die wij hebben geleverd.

Wij hebben een strikte scheiding aangebracht tussen certificeren en adviseren. Bij pensioenfondsen waar wij certificeren, adviseren wij niet en andersom ook niet. Ook bij onze adviesopdrachten denken wij vooraf na over mogelijke “conflicts of interest”. Wij zijn daarbij ook onafhankelijke denkers en zijn graag bereid om een origineel/ander geluid te laten horen.

1. Het bekleden van de actuariële functie
Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IORP II en Solvency II en hebben verschillende actuarissen in dienst, die goed in staat zijn om de actuariële functie bij pensioenfondsen of verzekeraars te bekleden.

2. Advisering van pensioenfondsen
Wij hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van advisering van pensioenfondsen en zijn in staat toegevoegde waarde te leveren in de gehele actuariële jaarcyclus van uw pensioenfonds. Onze uitdaging is om onze kennis en ervaring te gebruiken voor een compleet, concreet en leesbaar advies. Recht-op-het-doel-af-advisering noemen wij dat. Daarbij staan wij graag in nauw contact met onze klanten, zodat ons advies aansluit op uw wensen.

3. Certificering van pensioenfondsen
Wij hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van certificering en certificeren momenteel meerdere pensioenfondsen. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificering en hebben verschillende actuarissen in dienst, die zijn ingeschreven in het openbaar register certificerende actuarissen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Het certificeringsrapport is kort en bondig en door middel van een eenvoudig dashboard kunt u in een oogopslag zien bij welke wetsartikelen een opmerking is geplaatst.

U mag van ons “best practices” verwachten. Dat kunnen best practices zijn die wij zelf hebben ontwikkeld, maar ook best practices die wij zijn tegengekomen bij andere partijen of de toezichthouder. Wij kennen de toezichtsagenda en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij weten welke aandachtsgebieden de toezichthouder ziet bij het actuarieel beleid en welke potentiële invloed huidige en toekomstige ontwikkelingen kunnen hebben op dit beleid. Wij zien het als onze rol om u pro-actief te wijzen op ontwikkelingen en mogelijke verbeterpunten.

Onze aanpak en werkwijze –
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van
Klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke actuarieel adviseur. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een onafhankelijke certificerend actuaris. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een actuariële sleutelfunctiehouder. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zouden graag als bestuur een strategische toekomstdiscussie over ons pensioenfonds willen voeren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen met het vormgeven van het strategisch beleid (beleggingsbeleid, premiebeleid, toeslagenbeleid, kortingenbeleid). Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons assisteren bij de vormgeving van de premie-afspraken?  Kunt u ook de discussie met sociale partners hierover leiden?

Kunt u ons assisteren bij het vaststellen van de risicohouding?  Kunt u ook de discussie met sociale partners hierover leiden en de risicohouding onder de deelnemers toetsen?

Kunt u de gevolgen van een ander pensioenstelsel voor ons inzichtelijk maken?

Kunt u de gevolgen van een andere pensioenregeling voor ons inzichtelijk maken?

Kunt u ons assisteren bij het vinden van een toekomstbestendige oplossing voor ons pensioenfonds?

Kunt u het proces van samengaan van twee pensioenfondsen of een collectieve waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds begeleiden?