De huidige tijd kenmerkt zich door veel onzekerheid. Een veel gestelde vraag is hoe hier mee om te gaan bij een ALM-studie. Het meenemen van weloverwogen deterministische scenario’s kan (juist nu) houvast bieden en inzicht geven in de impact van bepaalde, tastbare, scenario’s op de financiële ontwikkeling van uw pensioenfonds.
In bijgaande presentatie gaan wij in op mogelijke scenario’s, zowel gericht op het verloop van de Coronacrisis als geactualiseerde algemene scenario’s, en doen wij voorstellen voor de (rendements) ontwikkeling van deze scenario’s binnen een ALM-context.

SV_ALM incl Corona scenarios_V2020mei