Wij delen onze kennis

ALM-studie en Corona-scenario’s

De huidige tijd kenmerkt zich door veel onzekerheid. Een veel gestelde vraag is hoe hier mee om te gaan bij een ALM-studie. Het meenemen van weloverwogen deterministische scenario's kan (juist nu) houvast bieden en inzicht geven in de impact van bepaalde, tastbare,...