Wetsvoorstel Payrolling en pensioen
(27-2-2020)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...