Wetsvoorstel Payrolling en pensioen
(27-2-2020)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...

Uitwerking Pensioenakkoord in volle gang
(27-2-2020)

In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk? Onze voorspelling is in ieder geval dat het Pensioenakkoord door gaat, de belangen zijn namelijk groot. De planning is dat het nieuwe stelsel...