Beheerste en integere bedrijfsvoering

Onze visie:
Waarde creëren in het vierkant:
werknemer, werkgever,
fonds en uitvoerder.

Beheerste en integere bedrijfsvoering geldt voor alle sectoren en alle type organisaties. De kern is dat er sprake is van: goed beleid, deskundigheid en betrouwbaarheid. Het gaat over het beheerst hebben én houden van de processen, structuren en systemen in de bedrijfsvoering. De volgende elementen zijn essentieel bij de uitvoering van beheerste en integere bedrijfsvoering:

  1. Integriteit en moraliteit
  2. Continuïteitsanalyses
  3. Scenariomanagement naar de soliditeit van de organisatie
  4. Beheersen van financiële en niet-financiële risico’s
  5. Integraal beleid en governance codes
  6. Deskundigheid van beleidsbepalers en toezichthouders
  7. Beloningsbeleid passend bij de tijdsgeest

 

Onze aanpak en
werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Kunt u ons helpen met de implementatie van Integriteitsmanagement, op een wijze die past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

De externe toezichthouder heeft aangekondigd een onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Juist omdat de toekomst zo onzeker is, willen wij graag een gevoel krijgen bij hoe robuust onze organisatie en strategie is. Kunt u ons hierbij helpen?

De financiële risico’s hebben wij redelijk onder controle, maar ten aanzien van de niet-financiële risico’s en de onderlinge samenhang willen wij nog enkele stappen zetten. Kunt u ons helpen met het zetten van deze stappen passend binnen een toekomstvaste structuur?

Wij willen de governance van onze organisatie tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere organisaties dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een op maat gemaakt studieprogramma voor onze beleidsbepalers en interne toezichthouders. Ben u in staat om niet alleen een breed programma vorm te geven, maar ook te zorgen voor de nodige diepgang?

Er is veel te doen over de beloning van onze bestuurders. Kunt u ons ondersteunen bij het opstellen van een passend, marktconform en uitlegbaar beloningsbeleid?

Wij hebben behoefte aan een integrale aanpak van beheerste en integere bedrijfsvoering waarbij voldaan wordt aan de verschillende governance codes. Kunt u ons hierbij helpen?