Boardroom Dynamics

Onze visie:
Samenwerken en 
samen werken is de basis

Binnen uw bestuur is het cruciaal dat u een goede dynamiek heeft. Deze dynamiek is bepalend voor de wijze waarop u uitvoering kunt geven aan uw plannen. Indien er sprake is van een minder goede dynamiek, dan zult u meer met uw team bezig zijn dan met uw marktplannen. Er gaat energie verloren, die u ook kunt aanwenden voor uw strategie.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten: 
Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur die in de boardroom kan challengen, gevoel heeft voor verhoudingen binnen het bestuur en een evaluatie van het bestuur kan houden. Heeft u hier ervaring mee?

De samenwerking tussen de verschillende gremia is dynamisch. Zou u als mediator kunnen optreden?

Wij willen een analyse van onze boardroom dynamics bezien vanuit risicohouding. Heeft u hier ervaring mee?

Wij zijn voornemens een studiedag te plannen waarbij wij met persoonlijkheidstructuren willen gaan werken. Kunt u ons hierbij adviseren en deze studiedag mogelijk ook invullen?

Onze externe sectortoezichthouder heeft ons opgedragen binnen een bepaalde tijdsperiode met een plan van aanpak te komen, van hoe wij onze governance en onze boardroom dynamics gaan verbeteren. Heeft u hier ervaring mee en kunt u ons van dienst zijn?