Checklist COVID-19 Verzekeraars

COVID-19 raakt ons allemaal. Om kennis sectorbreed te delen heeft S&V een checklist voor verzekeraars opgesteld, van meer dan 50 punten. Veel punten komen u vast bekend voor, maar mogelijk zijn er een aantal zaken waar u nog niet bij stil heeft gestaan. De lijst...

ALM-studie en Corona-scenario’s

De huidige tijd kenmerkt zich door veel onzekerheid. Een veel gestelde vraag is hoe hier mee om te gaan bij een ALM-studie. Het meenemen van weloverwogen deterministische scenario’s kan (juist nu) houvast bieden en inzicht geven in de impact van bepaalde,...