Blockchain en Crypto-assets: Ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart!

Pensioenfondsen krijgen veel voor hun kiezen de komende jaren. Met als grote uitdaging het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die verder van ons bed lijken te liggen, maar zeker zo relevant zijn om in het oog te houden. En die ontwikkelingen gaan...

De uitvoering van pensioenen blijft een stiefkindje

Het zal nu al weer zo’n acht jaar geleden zijn geweest dat ik als directeur van de Pensioenfederatie door de Tweede Kamer was uitgenodigd om deel te nemen aan een ronde tafel. Aan de orde was nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen. De Kamer wilde...

Communicatie de grootste uitdaging

Met enige verbazing heb ik de laatste maanden gezien en gehoord hoe het kabinet de aanpak van het Covid-19 virus communiceert met de samenleving. Met regelmaat bleven we in verwarring achter. We willen duidelijkheid, houvast en perspectief. Het kabinet slaagde er niet...

Eerder stoppen met werken?

Steeds meer werknemers hebben fysiek (of geestelijk) moeite om de eindstreep van 68 jaar te halen. En dat geldt niet alleen voor de zogenaamde ‘zware beroepen’. Buiten het feit dat deze situatie voor werknemers zelf vervelend is, kunnen er ook financiële problemen...