Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Met veel bombarie is op 5 juni 2019 het Pensioenakkoord tot stand gekomen. Oorspronkelijk ging dit vooral over de herziening van ons pensioenstelsel in de 2de pijler. Uit de rapporten Frijns en Goudswaard van januari 2010(!) bleek namelijk dat ons 2de...
Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...
Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

Uitwerking Pensioenakkoord in volle gang

In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk? Onze voorspelling is in ieder geval dat het Pensioenakkoord door gaat, de belangen zijn namelijk groot. De planning is dat het nieuwe stelsel...