‘Laat deelnemers de juiste keuzes maken’
(9-7-2021)

Meer keuzemogelijkheden klinkt goed, maar leidt ook tot keuzestress. Gerard Riemen stelt dat een fonds dat keuzes biedt de keuzebegeleiding goed op orde moet hebben. Dat vraagt om ijzersterke en passende defaults. Met de pensioenhervorming komt ongetwijfeld ook de...

Het ontstaan van crypto-asset banken
(6-7-2021)

De uitvoering van pensioenregelingen is een sterk gereguleerde markt. Deze markt vereist een grote mate van zorgvuldigheid, transparantie en compliance aan wet- en regelgeving. In mijn eerst blog, die een eerste introductie gaf in de wereld van de crypto-assets, heb...

Waarom hervormen we ons pensioenstelsel?
(9-6-2021)

Het uitstel van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen heeft mogelijk een voordeel. Het geeft pensioenuitvoerders, sociale partners en het kabinet meer bedenktijd voor de aanpak van de grootste uitdaging van de pensioenhervorming. Die uitdaging is hoe we de mensen in...

Keuzes maken; best lastig (18-5-2021)

Pensioenuitvoerders moeten in het nieuwe stelsel meer werk maken van keuzebegeleiding van deelnemers. Om te voorkomen dat deze open norm gaandeweg wordt ingeperkt, kunnen ze het beste zo snel mogelijk beginnen, stelt Gerard Riemen. Bij de discussie over het nieuwe...

‘De Z’ (3-2-2021)

Het nieuwe contract. De verbeterde premieregeling. De namen van de nieuwe contractsvormen spreken niet tot de verbeelding. Gerard Riemen komt met enkele namen die de betrokkenheid moet vergroten. De bijna vijfhonderd reacties op de consultatieronde voor de Wet...