Eerder stoppen met werken?

Steeds meer werknemers hebben fysiek (of geestelijk) moeite om de eindstreep van 68 jaar te halen. En dat geldt niet alleen voor de zogenaamde ‘zware beroepen’. Buiten het feit dat deze situatie voor werknemers zelf vervelend is, kunnen er ook financiële problemen...

Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Met veel bombarie is op 5 juni 2019 het Pensioenakkoord tot stand gekomen. Oorspronkelijk ging dit vooral over de herziening van ons pensioenstelsel in de 2de pijler. Uit de rapporten Frijns en Goudswaard van januari 2010(!) bleek namelijk dat ons 2de...

Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...

Middelloon-
regeling bij verzekeraar: einde overeenkomst
31-12-2020?

Veel pensioencontracten (dat wil zeggen de uitvoeringsovereenkomsten met een verzekeraar) hebben een tijdelijke duur. Loopt uw overeenkomst af dan kan dat enorme gevolgen hebben. De duur van de overeenkomst is vaak 5 jaar. Soms is dit 1, 3 of 10 jaar. Na afloop van de...

Uitwerking Pensioenakkoord in volle gang

In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk? Onze voorspelling is in ieder geval dat het Pensioenakkoord door gaat, de belangen zijn namelijk groot. De planning is dat het nieuwe stelsel...