Drie buffers zijn er twee te veel

De Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioenen spreekt over drie buffers voor pensioenfondsen: de solidariteitsreserve, de operationele buffer en het minimaal vereist eigen vermogen. Onnodig ingewikkeld en onnodig duur, volgens Daan Kleinloog, bestuurslid...

S&V Risicopreferentie-onderzoek

Inzicht krijgen in de risicohouding van uw deelnemers of klanten? Uw onderzoeksdoelen, bruikbare uitkomsten én de begrijpelijkheid van de vragen staan centraal in ons risicopreferentieonderzoek. Zo kunt u onderbouwde beleidskeuzes maken bij de transitie naar het...

Werkgevers: begin op tijd! (3-6-2021)

De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt een gedegen voorbereiding van werkgevers. En is ook een goed moment om opnieuw te kijken naar het gehele arbeidsvoorwaardenpakket en alternatieven voor de huidige pensioenuitvoerder. In het magazine HR Rendement van...