Drie buffers zijn er twee te veel

De Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioenen spreekt over drie buffers voor pensioenfondsen: de solidariteitsreserve, de operationele buffer en het minimaal vereist eigen vermogen. Onnodig ingewikkeld en onnodig duur, volgens Daan Kleinloog, bestuurslid...

Bram van Els aan boord bij Sprenkels & Verschuren

Per 1 maart aanstaande treedt Bram van Els toe als partner bij adviesbureau Sprenkels & Verschuren. Van Els gaat daar de communicatietak verder uitbouwen. Van Els (1970) was de afgelopen veertien jaar zelfstandig gevestigd adviseur, met een focus op de sectoren...