Charitatieve
instellingen

Onze visie:
Toegevoegde waarde en
onafhankelijkheid

Pensioenfondsen, stichtingen, charitatieve instellingen en family offices hebben veel met elkaar gemeen als het gaat om beleggen. Zij hebben te maken met lange termijn doelstellingen, een lange beleggingshorizon en een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het toevertrouwde vermogen zorgvuldig te beheren.  Bij stichtingen en charitatieve instellingen is nu een ontwikkeling zichtbaar van toenemende professionalisering en een behoefte aan onafhankelijke beleggingsadvisering.  Als onafhankelijk adviseur met een bewezen staat van dienst zijn wij goed in staat om hierin ondersteuning te bieden, op een manier die past bij onze klanten.

Onze onafhankelijkheid is voor ons van groot belang om ervoor te zorgen dat wij een advies kunnen geven, dat volledig is gericht op het belang van onze klanten. Wij hebben geen financiële relatie of afhankelijkheid met vermogensbeheerder of fiduciair beheerders en voeren zelf ook geen vermogensbeheer uit. Daarnaast is onze vergoeding niet gerelateerd aan de omvang van beheerde vermogens of rendementen, maar uitsluitend gebaseerd op onze inzet voor opdrachten. Op die manier kunnen klanten erop vertrouwen dat wij volledig in hun belang werken en adviseren.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van klanten:
Wij werken al vrij lang met dezelfde fiduciair vermogensbeheerder, maar vinden het tijd om te evalueren of dienstverlening en kwaliteit nog marktconform zijn? Kunt u ons daarbij ondersteunen ook als wij op zoek willen naar een nieuwe fiduciair vermogensbeheerder?

Wij hebben een grote schenking ontvangen en vragen ons af of onze beleggingsstrategie daardoor moet worden aangepast. Wij zoeken een partij die dat voor ons kan onderzoeken.

Wij vragen ons af of de definitie van onze “spending rule” niet tot te grote risico’s leidt voor de continuïteit van onze organisatie.  Kunt u ons helpen met het onderzoek naar alternatieve  spending rules en de impact op onze financiële positie op lange termijn?

Wij willen ons eigen ESG beleid verder vormgeven, maar wel onafhankelijk van vermogensbeheerders  en  producten. Kunt u ons helpen daarbij?

Ons beleggingsstatuut dateert van enige tijd geleden. Voldoet de feitelijke uitvoering van het vermogensbeheer nog wel aan het statuut en waar zitten de risico’s en hoe kunnen wij die beheersen?

Wij vragen ons af of wij in illiquide beleggingen moeten investeren. Hoe moeten wij de afweging maken en onderbouwen en hoe kunnen wij een keuze maken voor een geschikte illiquide belegging?

Wij ontvangen verschillende rapportages van onze vermogensbeheerders, maar hebben de behoefte aan een integrale en overzichtelijk rapportages met een inzicht in risico’s. Kunt u zo’n rapportage leveren?

Wij willen de kosten van het vermogensbeheer beheersen en het liefst verlagen. Sommige kosten zijn voor ons niet goed zichtbaar. Kunt u helpen met inzicht te krijgen in alle kostenlagen , en een voorstel doen voor mogelijke besparingen?