Communicatie

Onze visie:
Wij versimpelen.
Wij ontstapelen.
Wij realiseren.
Wij verbinden.

Beleidskeuzes hebben veelal gevolgen voor uw stakeholders. Hoe zorgt u voor draagvlak en begrip voor deze keuzes en de consequenties ervan? Zeker bij complexe (pensioen)materie is dat een uitdaging. In huis is de kennis van pensioen en communicatie samengebracht. Op die manier kunnen wij bij de ontwikkeling van producten en diensten onze klanten direct ondersteunen bij begrijpelijke communicatie hierover. Dat kan beginnen met een (strategisch) communicatieplan, passend bij het communicatiebeleid van uw organisatie, maar ook alleen gaan om input voor uw communicatiemiddelen.

Bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel speelt communicatie een belangrijke rol. Niet alleen met het verplichte communicatieplan als onderdeel van het implementatieplan, maar in alle fases van de transitie. Begrijpelijke communicatie en het vroegtijdig betrekken van deelnemersgroepen bij de te maken keuzes (bijvoorbeeld door onderzoek), bieden de kans het vertrouwen in en de reputatie van de pensioenuitvoerder te verbeteren. Werknemers en pensioengerechtigden bewust maken dat risico’s (meer) bij hen komen te liggen en het uiteindelijke pensioenbedrag niet vast staat, hoort hier ook bij. 

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.