Corporate clients

Onze visie:
Waarde creëren voor de werkgever,
ondernemings- raad en vakbonden

Pensioen is en blijft een van de belangrijke arbeidsvoorwaarden in een onderneming. Een pensioenregeling moet passen binnen de bedrijfscultuur en de ondernemingsdoelstellingen. Strategische discussies over pensioen beginnen bij het toetsen aan deze uitgangspunten. Pensioen heeft impact op werknemers (het is hun inkomensvoorziening voor later), maar ook op de verlies- en winstrekening / balanspositie van de onderneming. Daarnaast is pensioen een onderwerp van maatschappelijke discussie (pensioenstelsel en verschuiving pensioenleeftijd) en dient pensioen aan de voorschriften van het fiscale en arbeidsvoorwaardelijke recht te voldoen. Het pensioen moet uitvoerbaar zijn en over pensioen dient uitvoerig en zorgvuldig gecommuniceerd te worden naar alle belanghebbenden. Kortom, pensioen is complex maar ons streven is om, samen met u, een begrijpelijke, uitlegbare en vooral passende pensioenregeling binnen uw organisatie te realiseren en “up-to-date” te houden.

Hierbij verliezen wij niet uit het oog dat de maatschappelijke trend tot langer doorwerken effect kan hebben op uw onderneming. Wat betekent bijvoorbeeld het langer doorwerken op de te verwachten verzuimkosten? Meer algemeen: wat is het verband tussen pensioen en pensioen gerelateerde arbeidsvoorwaarden? Wij hebben kwantitatieve modellen ontwikkeld die u inzage geven in deze verbanden.

Wij hebben een expliciete nieuwsgierigheid om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Voor ons staat vertrouwen centraal in de relatie met onze klanten. Wij kennen de markt, zijn flexibel en bereikbaar, luisteren naar u en adviseren in heldere taal.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van klanten:

Werkgevers

Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke pensioenadviseur die ons helpt een pensioenuitvoerder te vinden of te evalueren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben verschillende pensioenregelingen binnen onze organisatie en willen deze harmoniseren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben een beschikbare premieregeling. Hoe presteert onze aanbieder ten opzichte van andere aanbieders in de markt?

Wij overwegen een overgang naar een APF. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen de performance van onze pensioenuitvoerder monitoren middels een jaarlijkse overzichtelijke rapportage. Kunt u zo’n dashboard-rapportage leveren?

Wij zoeken een goede pensioenjurist die meedenkt en wel de letter van de wet kent, kunt u ons helpen?

Kunt u een IFRS berekening maken?

Kunt u voor ons het verzekeringscontract of het contract met een premiepensioeninstelling beoordelen?

Vakbonden en ondernemingsraden

Wij zijn in onderhandeling over een nieuwe pensioenregeling of pensioenpremie. Kunt u ons ondersteunen?