Data Oplossingen

Onze visie:
Meten = Weten

De kracht van uw data gecombineerd met onze ervaring. Uw data, uw processen en onze kennis. Deze combinatie maakt uw bedrijfsvoering data gedreven en helpt u waarde te verkrijgen uit uw data. Wij kunnen u hierbij helpen door (gestructureerde en ongestructureerde) data samen te brengen, u op basis hiervan inzicht te geven en uw besluitvorming en processen te optimaliseren. Onze Data Oplossingen kunnen ingezet worden bij strategische vragen, bij product vernieuwing en om besluitvorming geautomatiseerd te ondersteunen.

U blijft te allen tijde leidend in onze aanpak en wij faciliteren u optimaal. Wij beginnen daarbij altijd bij uw vraag en niet bij het antwoord. Data vormt nooit het startpunt, maar  de inzichten die wij voor u uit de data kunnen halen kunnen wel de oplossing voor uw vraag zijn.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten: 
Ondanks allerlei goedkeurende verklaringen ontvangen wij toch regelmatig klachten over fouten in onze administratie. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben enorm veel data tot onze beschikking, maar halen er te weinig kennis uit. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben in de gegevensaanlevering te maken met veel uitval, dat vervolgens handmatig opgelost moet worden en dus veel tijd kost. Kunt u  ons helpen bij het efficiënter oplossen van deze uitval?

Wij zouden graag onze eigen data verrijken met externe, openbare data. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zien door de bomen het bos niet meer. Kunt u ons helpen met het creëren van doorlopend inzicht, bijvoorbeeld door het maken van een dashboard?

Wij vermoeden dat onze werkprocessen efficiënter ingericht kunnen worden. Kunt u ons helpen de bottlenecks in kaart te brengen?

Wij zouden graag meer inzicht in de ontwikkeling van ons medewerkersbestand willen hebben. Kunt u ons helpen om naast een ’foto‘ ook een ‘film‘ te maken?

Vernieuwing pensioenstelsel – samenvatting

Vernieuwing pensioenstelsel – samenvatting

De principeafspraken over de vernieuwing van het pensioenstelsel zijn vastgelegd in een Kamerbrief van 5 juni 2019. De SER onderschrijft deze Kamerbrief. De SER heeft op dezelfde datum het advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. Het kabinet heeft aangegeven dit...

Lees meer
Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Met veel bombarie is op 5 juni 2019 het Pensioenakkoord tot stand gekomen. Oorspronkelijk ging dit vooral over de herziening van ons pensioenstelsel in de 2de pijler. Uit de rapporten Frijns en Goudswaard van januari 2010(!) bleek namelijk dat ons 2de...

Lees meer
Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...

Lees meer