Gedragscode

Onze visie:
Wij versimpelen.
Wij ontstapelen.
Wij realiseren.
Wij verbinden.
Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid naar om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met de hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen de agenda van de risicomanagementverantwoordelijke en hiermee ook de vragen die hierbij horen. Maak kennis met ons kunnen.
Waarin
onderscheiden
wij ons?
Performance vragen – Intrinsiek gedreven klantvraag:
Onze klanten vragen ons ze intrinsiek te adviseren over de veranderingen in de financiële sector en specifiek voor Verzekeraars en Banken. Vanuit onze visie is er een drietal factoren die de business model van verzekeraars en banken zullen veranderen: (1) Technologische ontwikkelingen, (2) klantloyaliteit ontwikkelingen en (3) Marktontwikkelingen, waarbij er vier essentiële processen zijn: Mobiliteit, commodiseren van producten en diensten, Transparantie en Keten efficiëntie. De samenhang van deze vier essentiële veranderingsfactoren maken de snelheid van veranderingen de perfect storm voor de financials.

 

Conformance vragen- Compliance gedreven klantvraag:
Onze klanten vragen ons om ze bij te staan, omdat er sprake moet zijn van (versnelde) invoering van een Governance, Risk en/of Compliance thema. De reden kunnen uiteenlopen van: verplichting vanuit een sectortoezichthouder of interne toezichthouder (RvT of RvC) of door een wetswijziging of vanuit De Nederlandsche Bank/AFM, EU-richtlijnen, of sub sectorale governance code aanscherping. Ongeacht de achtergrond staan wij onze klanten bij en combineren ons vak met goed stakeholder management met onze opdrachtgevers. Ongeacht de intensiviteit van een bepaalde normatieve druk, zullen wij naast u staan.

Onze aanpak en werkwijze

Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, onstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!
Uw vraagstukken en ons inzicht
Lorem ipsum dolor sit amet
Kunt u ons helpen met de administratieve inrichting van ons eigen FinTech?
Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, onstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden.
Kunt u ons helpen met de administratieve inrichting van ons eigen FinTech?
Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, onstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden.
Kunt u ons helpen met de administratieve inrichting van ons eigen FinTech?
Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, onstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden.