Integraal Risico-
management

Onze visie:
Wij versimpelen.
Wij ontstapelen.
Wij realiseren.
Wij verbinden.

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met het hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen de agenda van de risicomanagementverantwoordelijke en hiermee ook de vragen die hierbij horen.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke risicomanagementadviseur voor onze organisatie als countervailing power, ook richting onze uitbestedingspartijen. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een partij die een Financial Risk Management studie kan uitvoeren op een vernieuwende manier die echt toegevoegde waarde biedt voor de lange termijn?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch risicomanagement beleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan. Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons assisteren bij het ontwikkelen van het risicoprofiel van onze organisatie?

Wij willen de governance van onze organisatie tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere organisaties dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Kunt u ons assisteren bij de selectie en implementatie van een compliance of GRC-tool?

De externe toezichthouder heeft aangekondigd een onderzoek te doen. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Wij willen de risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie van onze organisatie inzichtelijk maken. Kunt u ons hierbij faciliteren?