Integriteit

Onze visie:
Integriteit als verlengstuk
van jezelf

De waarde van integriteit geldt vanuit twee invalshoeken: wettelijke integriteit en maatschappelijke integriteit. De wettelijke moraliteit en integriteit is bepaald door de wetgever. Daartegenover staat de maatschappelijke integriteit, die verschilt naar gelang de tijd. Wat eerst gezien werd als toelaatbaar is naar verloop van tijd niet meer maatschappelijk aanvaardbaar. Hoe richt u uw dienstverlening in, zodat u te allen tijde een uitlegbaar principe heeft? Wij begrijpen dit en staan naast u in dit vraagstuk.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een partij die ons kan helpen met het schrijven en implementeren van een integriteitsbeleid. Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integriteitsmanagement, op een wijze die past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Wij willen een integriteitsrisicoanalyse uitvoeren, heeft u hier ervaring mee? Zo ja, kunt u deze dan uitvoeren op een wijze dat het beklijft?

Wij willen onze governance tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere organisaties en ook andere sectoren dat hebben ingericht vanuit integriteitsmanagement bezien en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een studiedag voor onze bestuurders organiseren over integriteit. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s dat bij ons speelt?