Investment Consulting

Onze visie:
Toegevoegde waarde en
onafhankelijkheid

Wij willen onze klanten helpen op het gebied van vermogensbeheer. Wij hebben intrinsieke motivatie voor het vak en voor de klant. Wij voeren de opdrachten niet uit voor onszelf maar om de klant verder te brengen. Wij zijn daarbij in staat om het heel erg ingewikkeld te maken, maar wij houden het bij voorkeur eenvoudig: recht-op-het-doel-af-advisering noemen wij dat. Wij zijn pas tevreden als een klant na afloop zegt dat hij positief verrast is door de toegevoegde waarde die wij hebben geleverd.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke beleggingsadviseur voor onze beleggingscommissie als countervailing power richting onze uitvoerders. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een partij die een ALM-studie kan uitvoeren op een vernieuwende manier die echt toegevoegde waarde biedt voor de lange termijn?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan. Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons assisteren in het ontwikkelen van investment cases?

Wij willen de governance van het vermogensbeheer tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere pensioenfondsen dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij wilen onze fiduciair/custodian evalueren en eventueel een search naar een nieuwe partij starten. Kunt u ons daarbij 100% onafhankelijk helpen?

DNB heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons fonds. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij willen ons ESG beleid verder vormgeven, onafhankelijk van aanbieders van producten. Kunt u ons daarbij helpen?

Wij willen ons beleggingsbeleid onafhankelijk monitoren middels een overzichtelijke rapportage. Kunt u zo’n dashboard-rapportage leveren?

Wij willen ons hedge beleid heroverwegen en twijfelen over een dynamisch beleid. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen de risicohouding van de life-cycle voor onze DC-regeling herijken. Hoe zouden wij dat kunnen aanpakken?