IT en Cyber Risico-
management

Onze visie:
Samenspel tussen kansen en
risico’s is cruciaal

In onze visie gaat het om het samenspel tussen kansen en risico’s. Zo ook in het domein van informatietechnologie (IT). Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Binnen het domein van IT zijn er ook veel vaktermen die vaak onnatuurlijk aanvoelen en daardoor niet begrepen worden. Wij maken deze zaken eenvoudig en brengen het dichtbij uw werkelijkheid. Al deze facetten begrijpen wij, en wij staan daarom naast u in dit vraagstuk.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een partij die ons kan helpen met het schrijven en implementeren van een IT en informatiebeveiligingsbeleid en tevens kan implementeren. Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons helpen met de analyse en implementatie van het IT Normenkader (als ITIL, BISL, COBIT, VAL IT), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Wij willen een IT-risicoanalyse uitvoeren, heeft u hier ervaring mee? Zo ja, kunt u deze dan uitvoeren op een wijze dat het beklijft?

Wij willen onze IT-governance tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere organisaties en ook andere sectoren dat hebben ingericht vanuit integriteitsmanagement bezien en welke ontwikkelingen op dit vlak plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een studiedag voor onze bestuurders organiseren over IT en Cyber risico’s. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s dat bij ons speelt?