Legal

Onze visie:
Pragmatisch en recht door zee!

Als specialisten in de (pensioen)wetgeving begrijpen wij ook de gedachte achter de wetgeving en zijn wij in staat om dit te vertalen naar uw situatie. Deze combinatie maakt dat wij u écht helpen. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de geldende wetten en helpen u bij contracten en totstandkoming van verschillende juridische fondsdocumentatie. Of het nu gaat om nieuwe documenten of om review van bestaande documenten. Ons team van ervaren pensioenjuristen staat voor u klaar.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:

Algemeen

Kunt u onze juridische documenten toetsen aan de (nieuwe) wet- en regelgeving?

Wij willen al onze juridische documenten toetsen op interne consistentie. Kunt u ons hierbij helpen?

Kunt u ons helpen bij de verdere vormgeving van AVG binnen onze organisatie?

Kunt u een rol spelen als compliance officer, privacy officer of functionaris gegevensbescherming?

Contracten

Wij verschillen van mening met een externe vermogensbeheerder over de uitbestedingsovereenkomst. Kunt u ons hierbij ondersteunen?

Kunt u helpen bij het opstellen van contracten of overeenkomsten met onze vermogensbeheerder of andere uitbestedingspartijen, danwel de van deze partijen ontvangen contracten en overeenkomsten toetsen?

Pensioen

Wij willen ons pensioenreglement herschrijven in begrijpelijke taal voor onze deelnemers. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij willen als werkgever de pensioenregeling inhoudelijk wijzigen. Moet onze Ondernemingsraad daarmee instemmen?

Geldt de instemming van de Ondernemingsraad ook voor het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst met onze pensioenuitvoerder?

Welke rol heeft het Verantwoordingsorgaan bij de vaststelling van de pensioenpremie?

Governance

En als onze Ondernemingsraad heeft ingestemd, zijn we dan ook nog verplicht om onze werknemers te vragen om instemming met deze wijzigingen?

Wij hebben als pensioenfonds nooit formeel opdracht gekregen van sociale partners voor de uitvoering van de pensioenregeling. Welk juridisch risico lopen wij nu?

De pensioenregeling moet worden aangepast aan nieuwe wetgeving, maar sociale partners kunnen niet tot overeenstemming komen. Wat kunnen wij als pensioenfonds het beste doen?

Vernieuwing pensioenstelsel – samenvatting

Vernieuwing pensioenstelsel – samenvatting

De principeafspraken over de vernieuwing van het pensioenstelsel zijn vastgelegd in een Kamerbrief van 5 juni 2019. De SER onderschrijft deze Kamerbrief. De SER heeft op dezelfde datum het advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. Het kabinet heeft aangegeven dit...

Lees meer
Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Weg met de rekenrente (maar dan ook weg met garanties)!

Met veel bombarie is op 5 juni 2019 het Pensioenakkoord tot stand gekomen. Oorspronkelijk ging dit vooral over de herziening van ons pensioenstelsel in de 2de pijler. Uit de rapporten Frijns en Goudswaard van januari 2010(!) bleek namelijk dat ons 2de...

Lees meer
Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het onderdeel pensioen voor payrollers is in deze wet de invoering van een ‘adequate’ pensioenregeling verplichtgesteld. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 januari 2021. In deze wet...

Lees meer