Legal

Onze visie:
Pragmatisch en recht door zee!

Als specialisten in de (pensioen)wetgeving begrijpen wij ook de gedachte achter de wetgeving en zijn wij in staat om dit te vertalen naar uw situatie. Deze combinatie maakt dat wij u écht helpen. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de geldende wetten en helpen u bij contracten en totstandkoming van verschillende juridische fondsdocumentatie. Of het nu gaat om nieuwe documenten of om review van bestaande documenten. Ons team van ervaren pensioenjuristen staat voor u klaar.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:

Algemeen

Kunt u onze juridische documenten toetsen aan de (nieuwe) wet- en regelgeving?

Wij willen al onze juridische documenten toetsen op interne consistentie. Kunt u ons hierbij helpen?

Kunt u ons helpen bij de verdere vormgeving van AVG binnen onze organisatie?

Kunt u een rol spelen als compliance officer, privacy officer of functionaris gegevensbescherming?

Contracten

Wij verschillen van mening met een externe vermogensbeheerder over de uitbestedingsovereenkomst. Kunt u ons hierbij ondersteunen?

Kunt u helpen bij het opstellen van contracten of overeenkomsten met onze vermogensbeheerder of andere uitbestedingspartijen, danwel de van deze partijen ontvangen contracten en overeenkomsten toetsen?

Pensioen

Wij willen ons pensioenreglement herschrijven in begrijpelijke taal voor onze deelnemers. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij willen als werkgever de pensioenregeling inhoudelijk wijzigen. Moet onze Ondernemingsraad daarmee instemmen?

Geldt de instemming van de Ondernemingsraad ook voor het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst met onze pensioenuitvoerder?

Welke rol heeft het Verantwoordingsorgaan bij de vaststelling van de pensioenpremie?

Governance

En als onze Ondernemingsraad heeft ingestemd, zijn we dan ook nog verplicht om onze werknemers te vragen om instemming met deze wijzigingen?

Wij hebben als pensioenfonds nooit formeel opdracht gekregen van sociale partners voor de uitvoering van de pensioenregeling. Welk juridisch risico lopen wij nu?

De pensioenregeling moet worden aangepast aan nieuwe wetgeving, maar sociale partners kunnen niet tot overeenstemming komen. Wat kunnen wij als pensioenfonds het beste doen?

Uitwerking Pensioenakkoord in volle gang

Uitwerking Pensioenakkoord in volle gang

In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk? Onze voorspelling is in ieder geval dat het Pensioenakkoord door gaat, de belangen zijn namelijk groot. De planning is dat het nieuwe stelsel...

Lees meer
Niels & het Geldmysterie

Niels & het Geldmysterie

De Week van het geld 2020Dit jaar is 'De Week van het geld' van 23 maart t/m 27 maart 2020. Het thema is 'Goed omgaan met geld is goud waard'. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd....

Lees meer