Sinds 2014 doen wij elke twee jaar onderzoek naar een specifiek type ‘aanbieder’ van diensten of producten die van belang zijn voor de uitvoering van uw collectieve pensioenregeling. Zo deden wij in 2018 onderzoek naar aanbieders van DC-regelingen en hun producten. In 2020 hebben wij de administratieve pensioenuitvoerders onder de loep genomen, evenals de leveranciers van softwaresystemen voor het uitvoeren van de pensioenadministratie. In het document vindt u de resultaten van het onderzoek inclusief de belangrijkste informatie over de diverse aanbiedende partijen en producten.

Onderzoek administratieve uitvoerders en softwareleveranciers 2020

Wij hopen op deze wijze uw inzicht in de verschillende aanbieders en producten te vergroten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs van het boekje of met uw eigen adviseur bij S&V.