(Risicopreferentie)onderzoek

Onze visie:
Meten is weten

In de aanloop naar beleidskeuzes en besluitvorming zijn onderzoeken onder stakeholders waardevol. Aansluiten bij de wensen en meningen van die stakeholders draagt bij aan het draagvlak voor die uiteindelijke keuzes en besluiten. S&V heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek. Kleinschalige onderzoeken onder bijvoorbeeld sociale partners en bestuursorganen van pensioenfondsen, waarmee er een goed vertrekpunt is bij de verdere discussies in de beleidsvoorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de contractkeuze in het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook grootschalige onderzoeken onder werknemers en pensioengerechtigden. S&V beschikt over eigen tooling, waarmee online onderzoeken snel opgezet kunnen worden en de resultaten snel beschikbaar zijn voor bespreking met onze klanten.

Risicopreferentie-onderzoek
In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel – en vervolgens eenmaal per vijf jaar – wordt het vaststellen van de risicohouding een belangrijke (eerste) stap bij het maken van beleidskeuzes. Hoe stel je die vast vanuit zowel pensioenfonds- als deelnemersperspectief? En ook zodanig dat je er echt wat mee kunt? S&V heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld. Meer over deze aanpak leest u op deze webpagina, onze S&V Risicopreferentieonderzoek – twopager en in de S&V-kennisreflector over dit onderwerp.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.