Pensioenadvies

Onze visie:
Waarde creëren in het vierkant:
werknemer, werkgever,
fonds en uitvoerder.

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met het hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van onze klanten

Voorbeeldvragen van klanten:

Werkgevers

Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke pensioenadviseur die ons helpt een pensioenuitvoerder te vinden of te evalueren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben verschillende pensioenregelingen binnen onze organisatie en willen deze harmoniseren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben een beschikbare premieregeling. Hoe presteert onze aanbieder ten opzichte van andere aanbieders in de markt?

Wij overwegen een overgang naar een APF. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen de performance van onze pensioenuitvoerder monitoren middels een jaarlijkse overzichtelijke rapportage. Kunt u zo’n dashboard-rapportage leveren?

Wij zoeken een goede pensioenjurist die meedenkt en wel de letter van de wet kent, kunt u ons helpen?

Kunt u een IFRS berekening maken?

Kunt u voor ons het verzekeringscontract of het contract met een premiepensioeninstelling beoordelen?

Vakbonden en ondernemingsraden

Wij zijn in onderhandeling over een nieuwe pensioenregeling of pensioenpremie. Kunt u ons ondersteunen?