Pensioenadvies

Onze visie:
Waarde creëren in het vierkant:
werknemer, werkgever,
fonds en uitvoerder.

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met het hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. WIj begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten: 

Pensioenfondsbesturen

Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke beleggingsadviseur voor onze beleggingscommissie als countervailing power richting ons uitvoerders, kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een adviserend of certificerend actuaris die bij ons past, die niet alleen de cijfers begrijpt, maar ook in staat is het bestuur te voorzien van een helder advies.

Wij willen de governance van het fonds tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere pensioenfondsen dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen onze fiduciair/custodian evalueren en eventueel een search naar een nieuwe partij starten. Kunt u ons daarbij 100% onafhankelijk helpen?

DNB heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons fonds. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij zoeken een goede pensioenjurist die meedenkt en wel de letter van de wet kent, kunt u ons helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?

Kunt u ons helpen bij de selectie van een administrateur en tevens de transitie verzorgen?

Kunt u de actuariële of risicobeheer sleutelfunctie invullen?

Kunt u ons helpen bij een fusie, collectieve waardeoverdracht en/of liquidatie?

Werkgevers

Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke pensioenadviseur die ons helpt een pensioenuitvoerder te vinden of te evalueren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben verschillende pensioenregelingen binnen onze organisatie en willen deze harmoniseren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben een beschikbare premieregeling. Hoe presteert onze aanbieder ten opzichte van andere aanbieders in de markt?

Wij overwegen een overgang naar een APF. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen de performance van onze pensioenuitvoerder monitoren middels een jaarlijkse overzichtelijke rapportage. Kunt u zo’n dashboard-rapportage leveren?

Wij zoeken een goede pensioenjurist die meedenkt en wel de letter van de wet kent, kunt u ons helpen?

Kunt u een IFRS berekening maken?

Kunt u voor ons het verzekeringscontract of het contract met een premiepensioeninstelling beoordelen?

Vakbonden en ondernemingsraden

  • Wij zijn in onderhandeling over een nieuwe pensioenregeling of pensioenpremie. Kunt u ons ondersteunen?

Raden van Toezicht, belanghebbendenorganen en verantwoordingsorganen

Wij zijn op zoek naar expertise om een oordeel te vormen over een aantal zaken, die spelen binnen het pensioenfonds. Kunt u ons hierbij ondersteunen?

Uitvoeringsorganisaties

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Kunt u ons helpen om processen te verbeteren?

Kunt u ons helpen bij transitietrajecten of projecten?

Bestuursbureau’s

Kunt ons ons helpen bij de inhoudelijke countervailing power richting uitvoerders?

Kunt u ons helpen om de risicomanagementparagrafen en inhoudelijke oordelen in de voorleggers op te stellen?

Kunt u ons helpen om processen te verbeteren?