Pensioenakkoord

Onze visie:
Integriteit als verlengstuk
van jezelf

Sprenkels & Verschuren volgt het pensioenakkoord op de voet. Wij zijn volop in gesprek met onze klanten over de gevolgen van het Pensioenakkoord en bespreken de keuzes die voorliggen. Daarnaast brengen wij (als er nieuws over het Pensioenakkoord verschijnt) nieuwsbrieven uit waar aandacht besteed wordt aan de laatste ontwikkelingen. Verder worden er seminars georganiseerd, waarin kennis over dit onderwerp gedeeld wordt.

Tot slot hebben wij www.wijzigingpensioen.nl gelanceerd waarin het Pensioenakkoord in begrijpelijk taal uitgelegd wordt aan werkgevers en ondernemingsraden.

Onderstaand treft u de publicaties die wij gedaan hebben op het gebied van het Pensioenakkoord.

Heeft u vragen over het Pensioenakkoord dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met uw vaste contactpersoon of via het algemene e-mailadres: info@sprenkelsenverschuren.nl
Wij helpen u graag verder.