Pensioenfondsen

Onze visie:
Waarde creëren voor pensioen- fondsbesturen en -organen

Wij zijn ervaren adviseurs van pensioenfondsen op het gebied van strategie, governance, risicomanagement, compliance, juridische zaken, actuariaat en beleggen. Maar ook hebben we kennis in huis voor communicatievraagstukken en onderzoek. Daarnaast bekleden wij bij meerdere pensioenfondsen de functie van certificerend actuaris, de actuariële of risicobeheer sleutelfunctie en zijn wij risicomanager bij pensioenfondsen. Wij werken niet alleen voor of in opdracht van een pensioenfondsbestuur maar ook voor bestuursbureaus, beleggingscommissies, pensioencommissies, risicocommissies of de directie van een pensioenfonds. Daarnaast zijn wij actief als adviseur van verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen en raden van toezicht. In enkele situaties vervullen wij de rol van extern professioneel bestuurslid.

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Bij ons staat de klant centraal. Onderdeel hiervan is dat wij onze dienstverlening steeds laten aansluiten op uw behoefte, uw organisatie en uw werkwijze. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. Wij dragen concrete oplossingen aan, die appelleren aan uw behoefte. Onze mensen hebben de lenigheid om innovatief te zijn. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:

Pensioenfondsbesturen

Wij zoeken een pro-actieve en onafhankelijke beleggingsadviseur voor onze beleggingscommissie als countervailing power richting ons uitvoerders, kunt u ons hierbij helpen?

Wij zoeken een adviserend of certificerend actuaris die bij ons past, die niet alleen de cijfers begrijpt, maar ook in staat is het bestuur te voorzien van een helder advies.

Wij willen de governance van het fonds tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere pensioenfondsen dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen onze fiduciair/custodian evalueren en eventueel een search naar een nieuwe partij starten. Kunt u ons daarbij 100% onafhankelijk helpen?

DNB heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons fonds. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij zoeken een goede pensioenjurist die meedenkt en wel de letter van de wet kent, kunt u ons helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?

Kunt u ons helpen bij de selectie van een administrateur en tevens de transitie verzorgen?

Kunt u de actuariële of risicobeheer sleutelfunctie invullen?

Kunt u ons helpen bij een fusie, collectieve waardeoverdracht en/of liquidatie?

Raden van Toezicht, belanghebbendenorganen en verantwoordingsorganen

Wij zijn op zoek naar expertise om een oordeel te vormen over een aantal zaken, die spelen binnen het pensioenfonds. Kunt u ons hierbij ondersteunen?

Bestuursbureau’s

Kunt ons ons helpen bij de inhoudelijke countervailing power richting uitvoerders?

Kunt u ons helpen om de risicomanagementparagrafen en inhoudelijke oordelen in de voorleggers op te stellen?

Kunt u ons helpen om processen te verbeteren?