Masterclass PrincipePensioenakkoord - Ondernemingen

Wanneer?
12 september 2019

Op 5 juni jl. is tussen het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel, ook wel genoemd het Pensioenakkoord 2019. De details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. Daarmee wordt in opdracht van het kabinet na de zomer gestart. Hoewel het akkoord grotendeels gaat over pensioenfondsen heeft het akkoord zeer vergaande gevolgen voor werkgevers waarvan de pensioenregeling niet bij een pensioenfonds is ondergebracht maar bij een levensverzekeraar of een premiepensioeninstelling. Werkgevers en ondernemingsraden zullen zich de komende periode moeten gaan buigen over vragen als:

  • Wat is de impact op onze pensioenregeling?
  • Wat kan het betekenen voor ons arbeidsvoorwaardenbeleid?
  • Hoe ziet het (besluitvormings- en instemmings)proces eruit?
  • Waar kunnen we nu al rekening mee houden?

Op 12 september a.s. organiseren wij een Masterclass over deze thematiek.

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass en meld u zich nu aan via onderstaand formulier.

Masterclass PrincipePensioenakkoord 12 september 2019