(Video)call 17 april: Wat doen collega pensioenfondsen?

Vandaag hebben wij tijdens een succesvolle videoconference de recente ervaringen uitgewisseld met leden van de beleggings(advies)commissie van een aantal pensioenfondsen aan de hand van de onderstaande drie vragen:
1. Handhaaft u vooralsnog het strategisch beleid of besluit u daarvan af te wijken?
2. Welke (herbalancerings-) acties volgen uit dat beleid?
3. Op welke wijze wordt de herbalancering uitgevoerd en welke aandachtspunten ziet u daarbij?

De bestuurders van de deelnemende fondsen zijn, net als wij, enthousiast over dit initiatief en vinden het van toegevoegde waarde om een vervolgsessie te organiseren. In een beperkte setting kan men kennisnemen van de standpunten en afwegingen van collega bestuurders en dat meten aan de fondseigen situatie. Op vrijdag 17 april tussen 9.30 en 12.30 uur zullen wij daarom opnieuw een aantal videoconferences organiseren waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Er kunnen ca. 10-15 pensioenfondsen deelnemen in de video conference van ongeveer een uur. Elk fonds kan kort toelichten hoe zijn/haar fonds omgaat met een aantal dilemma’s die nu spelen.

Wij zullen vanuit S&V onze ervaringen en adviezen inbrengen, maar het heeft veel (meer) nut als pensioenfondsen met elkaar in discussie gaan en van elkaar kunnen leren.

De videocalls zullen georganiseerd worden via Skype voor bedrijven (Skype for business). Details om in te loggen en tijdstip volgen zo snel mogelijk na uw aanmelding.

Voor nu is eerst de vraag of en wie er vanuit uw pensioenfonds wenst te participeren in de call?

U kunt zich aanmelden via secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 27, 2020