(Video)call 27 maart: Wat doen collega pensioenfondsen?

Wij leven momenteel in een vreemde tijd. Allereerst persoonlijk, maar ook in onze rol als bestuurder of adviseur van pensioenfondsen. De financiële markten zijn bijzonder turbulent en er worden allerlei triggers geraakt. Het beleid schrijft voor dat actie moet worden ondernomen, maar is het wel verstandig om op dit moment aandelen bij te kopen of de rente-afdekking te verhogen (om maar eens twee concrete dilemma’s te noemen waarover momenteel wordt gesproken). Dagelijks bespreken wij deze vraagstukken met onze klanten en daar komt ook vaak de vraag naar voren: wat doen de collega pensioenfondsen?

Wat ons betreft is dit bij uitstek een moment om van elkaar te leren. Daarom willen wij op vrijdag 27 maart tussen 9.30 en 12.30 uur een aantal videocalls organiseren waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Wij denken aan een opzet waarin ca. 10-15 pensioenfondsen deelnemen in de call van ongeveer een uur en elk fonds kort toelicht hoe zijn/haar fonds omgaat met een aantal dilemma’s die nu spelen:

  • Handhaaft u vooralsnog het strategisch beleid of besluit u daarvan af te wijken?
  • Welke (herbalancerings-) acties volgen uit dat beleid?
  • Op welke wijze wordt de herbalancering uitgevoerd en welke aandachtspunten ziet u daarbij?

Wij zullen vanuit S&V onze ervaringen en adviezen inbrengen, maar verwachten dat het veel (meer) nut zal hebben als pensioenfondsen met elkaar in discussie gaan en van elkaar kunnen leren. Precies de reden waarom wij een aantal jaren geleden met de BAC sessies zijn begonnen. Juist nu is het delen van kennis en ervaring nodig.

Voor nu is eerst de vraag of en wie er vanuit uw pensioenfonds wenst te participeren in de call? De videocalls zullen georganiseerd worden via Skype voor bedrijven (Skype for business). Details om in te loggen en tijdstip volgen zo snel mogelijk na uw aanmelding.

U kunt zich aanmelden via secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 24, 2020