Publicaties

Publicaties

Wij houden u met onze nieuwsberichten, publicaties en evenementen graag op de hoogte van de ontwikkelingen die relevant zijn voor onder meer pensioenfondsen, verzekeraars, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Aanmelden voor onze nieuwsbrieven kan via info@sprenkelsenverschuren.nl.

Verkoopgolf lang(st)lopende swaps (22-2-2021)

Medio vorig jaar hebben wij de reflector “beleggen in het nieuwe pensioenstelsel” gepubliceerd. In deze reflector hebben wij onder andere gewezen op het feit dat in het nieuwe pensioenstelsel (wellicht) minder zeer langlopende swaps nodig zijn en dat pensioenfondsen...