De voorgestelde Wet toekomst pensioenen brengt een omvangrijke en ongekende omwenteling van het Nederlandse pensioenlandschap met zich mee. Door de lange ervaring van onze adviseurs en de diverse klantenkringen, heeft S&V een goed inzicht in welke vragen en problemen er leven in de pensioensector. Vanuit die kennis en ervaring heeft S&V op het consultatiedocument gereageerd.

Aanbevelingen
Pensioen lijkt er niet simpeler op te worden. Zeker de transitiefase kan als ondoorzichtig en complex worden ervaren. We doen om die reden een aantal belangrijke aanbevelingen:

 1. Houd rekening met de diversiteit binnen het pensioenstelsel.
 2. Alle fondsen moeten kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel.
 3. Maak het netto profijtbeginsel niet leidend.
 4. Maak de standaardmethode de default. Afwijken mag mits goed beargumenteerd.
 5. Snelheid is gewenst ten aanzien van de benodigde gegevens voor de transitieberekeningen.
 6. Maak geen onderscheid naar type pensioenfonds ten aanzien van de solidariteitsreserve.
 7. Heroverweeg de noodzaak van toetsen en rapportages tijdens de transitieperiode en in het nieuwe stelsel.
 8. Maak het mogelijk om ingegane uitkeringen in de Wvp niet in te varen.
 9. Maak de nieuwe nabestaandenpensioenregeling beter uitvoerbaar.
 10. Voorkom dat het btw-vraagstuk een rol gaat spelen in de keuze voor het nieuwe contract.
 11. Pas het systeem van individuele waardeoverdrachten aan op het nieuwe stelsel.
 12. Laat de solidariteitsreserve meetellen voor de eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen.

Meer over bovenstaande punten, maar ook andere aanbevelingen en opmerkingen, leest u in onze gehele reactie op de internetconsultatie.