Bijgevoegd vindt u een overzicht van de gerealiseerde rendementen van de reguliere en ESG benchmarks per einde vierde kwartaal 2020.

Rendementen ESG en Reguliere benchmarks_2020Q4