Een veel gestelde vraag is of ESG waarde toevoegt of juist rendement kost.
Vanuit onze principes, denk wij dat ESG waarde toevoegt. De vraag is echter of de daadwerkelijk behaalde rendementen hetzelfde laten zien. Om u dat inzicht te verschaffen, stellen wij elk kwartaal een overzicht op met de historische rendementen (over verschillende periodes) van de reguliere benchmark en de ESG benchmark voor de belangrijkste beleggingscategorieën waar pensioenfondsen in beleggen (aandelen, investment grade bedrijfsobligaties, EMD en high yield).

De ESG benchmarks hebben het over het algemeen voor de meeste categorieën beter gedaan dan de reguliere, grijze, benchmark. Opvallend hierin is dat in het eerste kwartaal van 2020 voor alle beleggingscategorieën, behalve aandelen Emerging Markets, de ESG benchmark de reguliere benchmark heeft verslagen. Dus ook in minder goede tijden, lijkt ESG waarde toe te voegen.

Naast het overzicht van de gerealiseerde rendementen delen wij een korte beschrijving van de gehanteerde indices. Wij maken hierbij gebruik van de (meest) gangbare benchmark indices.

Mocht u hierover vragen hebben of van gedachten willen wisselen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Rendementen ESG en Reguliere benchmarks 2020 Q1
Beschrijving ESG en Reguliere benchmarks