Informatiebeveiliging en cybersecurity staan steeds vaker en hoger op de agenda van pensioenfondsen en verzekeraars. Ook vanuit toezichthouder DNB is hier steeds meer aandacht voor. KoutersVanderMeer en S&V gaan samen optrekken om klanten te ondersteunen bij deze vraagstukken. De IT-governance kennis van KoutersVanderMeer en de expertise van S&V op het gebied van risicomanagement, strategie en transitie worden zo efficiënt voor klanten ingezet.

Zowel vanuit strategisch, beleidsmatig als operationeel oogpunt komen IT-vraagstukken op de bestuurs- en directietafel. Bij strategische besluiten, bijvoorbeeld als onderdeel van het integrale risicomanagement, bij de selectie van uitbestedingspartijen of bij het uitvoeren van transities, is IT een belangrijke component. Met de samenwerking kunnen klanten nog beter worden geholpen, bijvoorbeeld voor het advies aan en het uitdagen van klanten op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity binnen het integrale risicomanagement.

Maar ook op andere terreinen biedt de samenwerking toegevoegde waarde. Bij strategische vraagstukken bijvoorbeeld bij advies over toekomstbestendige oplossingen en datakwaliteit. En bij selectievraagstukken en due dilligence van uitbestedingspartijen kan daarnaast nog beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare markt- en systeemkennis.

Voorbereiding op DNB-uitvraag
Ook bij de aangekondigde sectorbrede DNB-uitvraag naar de volwassenheid van de informatiebeveiliging en de beheersing van uitbestedingsrelaties, kunnen KoutersVanderMeer en S&V pensioenfondsen goed op weg helpen. De publicatie Uitvraag DNB Informatiebeveiliging biedt alvast inzicht in hoe pensioenfondsen zich kunnen voorbereiden op die uitvraag.

Meer over KoutersVanderMeer
KoutersVanderMeer is een bureau voor prestatieverbetering op het gebied van IT-governance, IT-risicomanagement en compliance. Het adviesbureau helpt ook bij de versimpeling van complexe vraagstukken rondom informatiebeveiliging en cybersecurity.

Vragen?
Neem contact op met Ernst Lock, telefoon 06 100 92 359, of uw vaste aanspreekpunt bij S&V.