Scenario management

Onze visie:
Anticiperen op een onzekere toekomst is essentieel!

Scenario management maakt onderdeel uit van de strategische besluitvormingscyclus en vormt het startpunt van strategisch risicomanagement. Het gaat om het expliciteren van uw visie en strategie in een volatiele omgeving. Een omgeving die voortdurend complexer wordt en waarbij er meer en meer gevraagd wordt naar het ‘waarom’ van uw besluitvorming. Een robuuste en toekomstbestendige strategie is essentieel om kansen en risico’s te kunnen identificeren en als organisatie vroegtijdig en flexibel hierop in kunnen te spelen. Scenario management stelt u in staat om die scenario’s te identificeren die uw strategie écht kunnen raken.

Onze aanpak en
werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Het proces van Scenario management vindt plaats in interactieve workshops waarin gezamenlijk een aantal vragen wordt beantwoord zoals: Welke factoren zijn er die invloed kunnen hebben op mijn strategie? En welke indicatoren zijn er beschikbaar om deze te monitoren? Welke scenarioanalyses zijn voor mij het beste en passend bij de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van mijn organisatie? Het gaat hierbij niet om de kwantiteit maar om kwaliteit en focus, want een teveel aan scenario’s creëert geen toegevoegde waarde. Essentieel is om met een brede blik buiten de gebaande paden te denken en ook naar andere thema’s, landen en sectoren te kijken. Immers, wat niet binnen uw organisatie of sector heeft plaatsgevonden kan wel ergens anders plaats hebben gevonden. Deze kennis meenemen creëert waarde in het besluitvormingsproces.
Het periodiek doorlopen van dit proces en het continu monitoren van de geïdentificeerde scenario’s zorgt voor een flexibele en zelflerende organisatie die ontwikkelingen in zijn voordeel kan gebruiken. Op een begrijpelijke wijze en zonder roze wolk.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij willen onze strategie gaan herijken en wij zouden daarbij graag diverse toekomstscenario’s samen willen doorleven. Kunt u dit proces voor ons faciliteren middels een workshop?

Wij zouden ons strategische proces graag willen verrijken met kennis, inzichten en ervaring uit andere sectoren. Bent u in staat om dit te leveren?

Het aantal toekomstscenario’s lijkt oneindig en wij zouden dit graag terugbrengen naar een beperkt aantal voor onze organisatie relevante scenario’s. Kunt u ons hierbij ondersteunen?

Wij willen graag snel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Kunt u ons helpen met het definiëren van indicatoren zodat we tijdig weten in welk scenario we terecht gaan komen?

Om te voorkomen dat ons handelen teveel bepaald wordt door de waan van de dag, hebben wij behoefte aan een gestructureerd proces waarin wij periodiek met de langere termijn bezig zijn. Kunt u ons hierbij helpen?