Soft Control

Onze visie:
De menskant is het startpunt.
De systeemkant volgt daarmee de menskant van risicomanagement

In onze visie staat de menskant centraal in risicomanagement. De wijze waarop er sprake is van een bepaalde interactie tussen mensen, is cruciaal voor risicomanagement. Wij noemen dit in vaktermen ook wel Soft Control. Dit zijn interventies vanuit menselijk gedrag om zaken bespreekbaar te maken en om een aanspreekcultuur te creëren. Het gaat derhalve een stap verder dan alleen de systeemkant (lijsten en matrices). De combinatie van de menskant en systeemkant begrijpen wij, en wij staan daarom naast u in dit vraagstuk.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten: 
Wij zoeken een partij die ons kan helpen bij het schrijven van een Soft Control beleid en tevens kan implementeren. Kunt u ons daarbij helpen?

Wij willen een Soft Control risicoanalyse uitvoeren, heeft u hier ervaring mee? Zo ja, kunt u deze dan uitvoeren op een wijze dat het beklijft?

Wij willen onze governance tegen het licht houden, vanuit Soft Control Management bezien. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere organisaties en ook andere sectoren dat hebben ingericht vanuit integriteitsmanagement bezien en welke ontwikkelingen op dit vlak plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een studiedag voor onze bestuurders organiseren over soft controls. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s dat bij ons speelt?