Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet, de werkgevers en de vakbonden een akkoord hebben bereikt over het nieuwe pensioenstelsel.
In bijgaande nieuwsbrief zetten wij de thans bekende feiten van het akkoord voor u op een rij.
In onze volgende, verdiepende publicaties zullen wij nader ingaan op de verschillende onderdelen van het pensioenakkoord en de consequenties voor pensioenfondsen, werkgevers en werknemersvertegenwoordigers.
Mocht u over bijgaande publicatie vragen hebben of van gedachten willen wisselen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

SV Nieuwsbrief Pensioenfondsen juni 2020