Hoewel het FNV Ledenparlement zich nog niet achter de uitwerking heeft geschaard en de stemming hierover is uitgesteld tot 4 juli a.s., heeft minister Koolmees de hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord al wel op 22 juni jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. In bijgaande nieuwsbrief hebben wij de nieuwe informatie voor u samengevat en zetten wij de feiten uit de hoofdlijnennotitie voor u op een rij. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van onze nieuwsbrief 12 juni jl. zijn in het blauw weergegeven.

S&V Nieuwsbrief Pensioenfondsen – 23 juni 2020

Mocht u over bijgaande publicatie vragen hebben of van gedachten willen wisselen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.