Medio vorig jaar hebben wij de reflector “beleggen in het nieuwe pensioenstelsel” gepubliceerd. In deze reflector hebben wij onder andere gewezen op het feit dat in het nieuwe pensioenstelsel (wellicht) minder zeer langlopende swaps nodig zijn en dat pensioenfondsen mogelijk risico lopen door deze nog lange tijd aan te houden.

In bijgaande nieuwsflits gaan wij in op de ontwikkelingen van de zeer lange rentes sinds deze publicatie. Uit de nieuwsflits volgt dat het risico zich heeft gemanifesteerd. Toch achten wij het logisch om dit vraagstuk nog niet volledig van tafel te halen, maar om daarover in de beleggingscommissie van gedachten te blijven wisselen.

S&V Nieuwsflits verkoopgolf lang(st)lopende swaps