Transitie-
management

Onze visie:
Leiderschap tonen met pragmatische en doelgerichte insteek

Wij begeleiden transitietrajecten en adviseren over de herinrichting van organisaties. Organisaties die een maatschappelijke signatuur hebben en kapitaalintensief zijn. Verder vervullen wij zelf ook tijdelijke functies bij deze partijen. Bijvoorbeeld op het bestuurs-/bedrijfsbureau, in een (tijdelijke) bestuurlijke commissie of als interim directeur.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van onze klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zouden graag als bestuur een strategische toekomstdiscussie over ons pensioenfonds willen voeren. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zijn ontevreden over onze uitvoerder en willen graag overstappen naar een ander. Kunt u ons helpen met het selecteren van een partij en de contractonderhandelingen voeren?

Wij hebben besloten om onze administratie onder te brengen bij een andere uitvoerder. Kunt u ons helpen met deze transitie?

Wij hebben besloten om als fonds in te zakken in een ander fonds en staan nu voor een liquidatietraject. Kunt u ons hierbij helpen?

Onze uitvoerder gaat een nieuw administratiesysteem implementeren. Kunt u ons helpen bij de migratie van onze administratie naar dit nieuwe systeem?

Wij zijn voornemens om te fuseren met een ander fonds. Kunt u ons helpen om dit te realiseren?

Een van onze medewerkers verlaat het bestuursbureau en wij hebben behoefte aan iemand die tijdelijk deze inhoudelijke functie vervult. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij zijn op zoek naar een onafhankelijk technisch voorzitter voor een van onze commissies. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij hebben behoefte aan een actualisatie van ons uitbestedingsbeleid en de implementatie hiervan. Kunt u ons hierbij helpen?

Wij vragen ons af in hoeverre ons uitbestedingscontract en bijbehorende SLA marktconform zijn. Kunt u ons hierbij helpen?