In 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Hoe staat dat akkoord er in 2020 voor? En wat kunt u er nu al mee in de praktijk? Onze voorspelling is in ieder geval dat het Pensioenakkoord door gaat, de belangen zijn namelijk groot. De planning is dat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd in 2022. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten op de schop. Dat heeft grote impact, met name voor pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De wijzigingen rechtvaardigen een vroegtijdige aandacht voor het pensioendossier, in samenspraak met uw werknemers(vertegenwoordiging). Maar eerst is de wetgever nog aan zet. De uitwerking van het Pensioenakkoord ligt op planning, de pensioenagenda van het ministerie van SZW ziet er voor 2020 als volgt uit:

  • Uitwerken Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord: uiterlijk 2e kwartaal
  • Indienen Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen: uiterlijk 2e kwartaal
  • Uitwerking Regeling duurzame inzetbaarheid: uiterlijk 2e kwartaal
  • Uitwerking nieuwe vorm van het nabestaandenpensioen: uiterlijk 2e kwartaal
  • Stand van zaken dossier een Leven Lang Ontwikkelen: uiterlijk 3e kwartaal

 

Edwin Schop