Sprenkels & Verschuren is trots te kunnen melden de principes voor verantwoord beleggen van de United Nations Principles for Responsible Investments (PRI) te hebben ondertekend.

Hiermee treedt Sprenkels & Verschuren toe tot een internationaal wereldwijd netwerk van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) en dienstverleners die deze principes hanteren. De PRI is een vrijwillig kader dat is ontwikkeld om duurzaam beleggen te stimuleren door de integratie van ESG-vraagstukken (Environmental, Social & Corporate Governance) in de besluitvorming over investeringen.

Sprenkels & Verschuren is zich bewust van haar positie als strategische adviesorganisatie in de institutionele markt en wil die positie inzetten om een bijdrage te leveren aan een verdere verduurzaming van de institutionele sector. Onze doelstelling is om daarin voorop te lopen. Enerzijds door zelf best practices voor de sector te bedenken en anderzijds door best practices van andere partijen onder de aandacht van onze klanten te brengen.

Door het ondertekenen van deze richtlijnen committeert Sprenkels & Verschuren zich aan het implementeren en voortdurend verder ontwikkelen van verantwoord beleggen. Wij nemen daarin initiatief om ESG factoren te integreren in alle stappen van het beleggingsproces en daar verantwoording over af te leggen.