Het nieuwe pensioenstelsel brengt voor uw (ex-)deelnemers/werknemers en pensioengerechtigden belangrijke veranderingen met zich mee. Tijdige, duidelijke en zorgvuldige communicatie zorgt voor meer vertrouwen, draagvlak en begrip. Door communicatie direct in te bedden in uw (project)aanpak, bent u er zeker van dat het onderwerp de noodzakelijke aandacht krijgt.

Onze communicatie-experts kunnen u op weg helpen met een communicatieplan, of u in het gehele traject ondersteunen. U leest er meer over in de flyer.

Meer weten? Neem contact op met Gerard Riemen (telefoon: 06 152 09 955, e-mail: gerard.riemen@sprenkelsenverschuren.nl) of Hanneke Kuiper (telefoon: 06 300 99 651, e-mail: hanneke.kuiper@sprenkelsenverschuren.nl).