De principeafspraken over de vernieuwing van het pensioenstelsel zijn vastgelegd in een Kamerbrief van 5 juni 2019. De SER onderschrijft deze Kamerbrief. De SER heeft op dezelfde datum het advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’. Het kabinet heeft aangegeven dit advies over te nemen. Het gaat hierbij om de introductie van een 2 nieuwe pensioencontractvormen. Lees verder