Verzekeraars

Onze visie:
Waarde creëren door betaalbaar maatwerk, ook voor kleinere en middelgrote verzekeraars

Geen van de sectoren waar Sprenkels & Verschuren actief is kent zo’n grote diversiteit als de verzekeringsmarkt. Uiteenlopende verzekeringsproducten, polisvoorwaarden en strategische doelstellingen maken van iedere opdracht maatwerk. Wij leveren dit maatwerk op een praktische manier. Geen loze woorden en dikke rapporten,  maar concrete oplossingen die voldoen aan uw behoefte. Op deze manier maken wij maatwerk betaalbaar, zeker ook voor kleinere of middelgrote verzekeraars.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Onze aanpak is te allen tijde gericht op de praktijk. Wij lossen een probleem zo simpel en begrijpelijk mogelijk op. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd en wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft.

Sprenkels & Verschuren is als expertpartner betrokken bij het Verbond van Verzekeraars. Tevens zijn wij lid van het serviceplatform COVID-19 van het Verbond. Wij publiceren geregeld op gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:

Wij zoeken een partij die een ALM-studie kan uitvoeren op een vernieuwende manier die echt toegevoegde waarde biedt voor de lange termijn. Hoe gaan we het beste om met de lage rentestand, volatiele markten en search for yield?

Op welke wijze kunnen wij ons ESG beleid ontwikkelen, implementeren en monitoren? Hoe scoort ons ESG profiel ten opzichte van anderen? Welke best practices zijn er en hoe voorkomen we dat het ESG beleid toegevoegde waarde biedt en niet enkel voor de bühne wordt ingericht?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan. Kunt u ons daarbij helpen? Wat betekent dit beleid in diverse scenario’s voor onze Solvency Ratio? En heeft dat impact op onze strategie? Kunt u ons helpen om investment cases op te stellen per beleggingscategorie?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze die past bij onze omvang en cultuur? Hoe om te gaan met risicomanagement in de tweede lijn? Wij willen geen zaken dubbel doen! Wat is de samenhang met de ORSA, en kunt u ons een ORSA helpen opstellen?

DNB heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen? Hoe om te gaan met vragen van DNB over het voorbereidend crisis plan (VCP)? Kunt u een VCP voor ons opstellen?

Wij willen onze governance tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere verzekeraars en ook andere sectoren dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen op dit vlak plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een studiedag voor onze bestuurders organiseren. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s dat bij ons speelt? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met actuele ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus?

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?

Wij hebben ad interim een ervaren consultant nodig om een van onze actuariële afdeling, binnen het vermogensbeheer, op gebied van risicomanagement of in een van de andere Sprenkels & Verschuren disciplines. Kunt u ons helpen?