Verzekeraars

Onze visie:
Waarde creëren in het vierkant:
werknemer, werkgever,
fonds en uitvoerder.

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met het hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Onze aanpak en werkwijze – Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten:
Wij zoeken een partij die een ALM-studie kan uitvoeren op een vernieuwende manier die echt toegevoegde waarde biedt voor de lange termijn?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan. Kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze die past bij onze omvang en cultuur? Wij willen geen zaken dubbel doen!

DNB heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij willen onze governance tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere verzekeraars en ook andere sectoren dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen op dit vlak plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen een studiedag voor onze bestuurders organiseren. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s dat bij ons speelt?

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?