Zorg

Onze visie:
Waarde creëren in de vierkant:
deelnemer, werkgever,
fonds en uitvoerder

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid naar om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met de hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van
klanten

Performance vragen – Intrinsiek gedreven klantvraag:
Onze klanten vragen ons ze intrinsiek te adviseren over de veranderingen in de pensioen sector. Vanuit onze visie is er een drietal factoren die het “business model” van pensioenfondsen  zullen veranderen: (1) technologische ontwikkelingen, (2) demografische ontwikkelingen als levensverwachtingen van mensen (3) ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waarbij er vier essentiële processen zijn: Mobiliteit, Commodiseren van producten en diensten, Transparantie en Keten efficiëntie. De samenhang van deze vier essentiële veranderingsfactoren maken de snelheid van veranderingen de perfect storm voor de pensioenfondsbestuurders en pensioenfondsuitvoerders.

Conformance vragen- Compliance gedreven klantvraag:
Onze klanten in de zorg vragen ons om ze bij te staan, omdat er sprake moet zijn van (versnelde) invoering van een beheerste en integere bedrijfsvoering. De reden kunnen uiteenlopen van: verplichting vanuit een sectortoezichthouder of interne toezichthouder (RvT of RvC) of door een wetswijziging of vanuit het ministerie, EU-richtlijnen, of sub sectorale governance code aanscherping. Ongeacht de achtergrond staan wij onze klanten bij en combineren ons vak met goed stakeholder management met onze opdrachtgevers. Ongeacht de intensiviteit van een bepaalde normatieve druk, zullen wij naast u staan.

Onze aanpak en werkwijze –
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, onstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Uw vraagstukken
en ons inzicht

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch financieel beleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan, kunt u ons daarbij helpen?

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het kwaliteitsbeleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan, kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? We willen geen zaken dubbel doen!

IGZJ heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij willen de governance van ons tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere zorginstellingen en ook ander sectoren dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen en studiedag voor onze bestuurders organiseren. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s die bij ons spelen?

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?